Container Văn phòng di động Các ứng dụng đặc biệt

Container Văn phòng di động Các ứng dụng đặc biệt

Container Văn phòng di động Các ứng dụng đặc biệt

Container Văn phòng di động Các ứng dụng đặc biệt

Container Văn phòng di động Các ứng dụng đặc biệt
Container Văn phòng di động Các ứng dụng đặc biệt

  Sản phẩm nổi bật

CONTAINER LẠNH 20 FEET
CONTAINER VĂN PHÒNG 20 FEET
CONTAINER VĂN PHÒNG 40 FEET
CONTAINER VĂN PHÒNG 20 FEET CÓ TOILET
CONTAINER LẠNH 10 FEET
CONTAINER HOÁN CẢI 40 FEET THƯỜNG VẬN CHUYỂN NƯỚC GIẢI KHÁT
CONTAINER MỞ BÊN HÔNG
CONTAINER KHÔ 45 FEET VẬN CHUYỂN XE MÁY

  Hỗ trợ trực tuyến

Facebook Skype Container - Ms Chi

Facebook Skype F.L.S to Cambodia - Ms Thida


Container Văn phòng di động Các ứng dụng đặc biệt

Với sự cơ động và đa năng, container có thể được cải biên và điều chỉnh thiết kế rất đa dạng, phù hợp cho rất nhiều ứng dụng:

- Làm phòng / chốt bảo vệ:

- Làm văn phòng làm việc/ phòng trưng bày:

- Làm nhà ở:

Tin tức khác