CONTAINER MỞ NÓC – MÁI CỨNG

Thông tin tóm tắt sản phẩm
– Với tấm bạt rời trên nóc có thể xếp những hàng có khối lượng lớn mà không thể xếp vào qua cửa container như máy móc, kiện kính, đa tảng và thiết bị xây dựng.
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 3023